به مشاوره تبلیغات نیاز دارم

در جلسات مشاوره تبلیغاتی که طی این ۱۱ سال برگزار کردیم معمولا موارد زیر مطرح می شود  و برای آن راهکار ارائه می گردد و در مواردی اجرای راهکار ها نیز به ما سپرده می شود:

۱- چگونه تبلیغات موفقی داشته باشیم؟
۲- در کجا تبلیغ کنیم(انتخاب رسانه تبلیغاتی مناسب)؟
۳- تعیین اهداف تبلیغاتی(افزایش فروش، افزایش مخاطب، بند سازی و…)
۴- بررسی نتایج تبلیغات انجام شده و بهینه سازی آن
۵- طراحی کمپین تبلیغاتی
۶- بررسی و تعیین بودجه کمپین تبلیغاتی
۷- بررسی تبلیغات اینـ…

به مشاوره افزایش فروش و بازاریابی نیاز دارم

در جلسات مشاوره فروش و بازاریابی تمرکز تنها روی افزایش فروش می باشد و نه چیزی دیگری، معمولا در جلسات مشاوره موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱- طراحی روش های بازاریابی و فروش
۲- بررسی تکنیک های فروش در بازاریابی مورد نیاز هر مجموعه
۳- مشاوره بازاریابی اینترنتی
۴- بررسی ساختار فروش و بازاریابی فعلی مجموعه و بهینه سازی آن
۵- چگونگی استخدام بازایاب و پرسنل فروش
۶- تهیه دستور العمل های فروش و بازاریابی
۷- ارزیابی عملکرد تیم…

به مشاوره کسب و کار نیاز دارم

در جلسات مشاوره کسب و کار چالش های سیستمی، زیر ساخت و موارد راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد در این مشاوره ها بدنبال راه کار هایی برای توسعه و پایداری مجموعه های تجاری با دید اکنون و آینده هستیم همانند:

۱- بررسی توسعه و پایداری کسب و کار
۲- طراحی طرح کسب و کار
۳- طراحی مدل کسب و کار
۴- اصول راه اندازی کسب و کار
۵- حل مشکلات و چالش های منابع انسانی( مانند استخدام، آموزش و ….)
۶- بررسی ایده و مشاوره برای راه اندازی کسب و کار (حمایت ایده تا اجر)
۷- بررسی میزان سرمایه…

به مشاوره برند سازی نیاز دارم

شاید تنها در سال های اخیر برند سازی مورد توجه مدیران و کارآفرینان قرار گرفته است و در ایران هنوز مقوله بسیار نو ای می باشد، جلسات مشاوره برند سازی موراد بررسی و اجرا می گردد:

۱- چگونه برند شویم؟
۲- مراقبت از برند ایجاد شده.
۳-بررسی و طراحی استراتژی برند سازی
۴- طراحی هویت بصری برند سازی(آنچه مخاطبان)
۵- طراحی و ایجاد نقاط تماس با مخطبان
۶- مدیریت دارایی برند و افزایش ارزش افزوده برند
۷- بررسی موارد حقوقی و ثبت یک بر…