نوشته‌ها

packaging

طراحی بسته بندی حرفه ای و تاثیر گذار در فروش

اولین نقش بسته بندی محافظت از محصول در زنجیره توزیع ست که مربوط به تولید بسته بندی می باشد.
اما آنچه در ایران در مورد بسته بندی در بازار امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است نقش طراحی بسته بندی (چه از لحاظ گرافیکی و چه از لحاظ صنعتی) در برند سازی، فروش،بازاریابی و تبلیغات می باشد.

در نتیجه طراحی یک بسته بندی باید بر اساس اصول برندینگ و بازاریابی انجام شود در غیر اینصورت فقط تنها یک هزینه بر کافرما تحمیل می گردد بدون آنکه اثر بخشی خاصی داشته باشد.

در یک طراحی بسته بندی مطابق اصول بازاریابی و برندینگ باید حداقل نکات زیر بررسی و رعایت گردد:
۱- دیده شدن: به خوبی در بین دیگر بسته بندی ها دیده شوید. در قفسه های شلوغ مغازه ها و فروشگاه آیا بسته بندی بندی شما دیده می شود؟

۲- خریده شدن و نه فروخته شدن: طراحی بسته بندی باید به شکلی باشد که خریده شود و نه مجبور شویم آنرا بفروشیم در خیلی از مکان ها خبری از فروشنده نیست!

۳-باید یک پیام مهم در بسته بندی در راستای اهداف تبلیغاتی و برند سازی ایجاد شود بسته بندی شما یک رسانه بسیار ارزشمند است.

۴- بسته بندی متمایز : در طراحی بسته بندی باید اصل تمایز بررسی و اجرا گردد.بدون تحقیق بسته بندی خود را طراحی نکنید، طراحی بسته بندی رقبای خود را زیر ذره بین ببرید بادی کاملا متمایز شوید تا به چشم بیایید.

۵-ایجاد و آوردن اطلاعات جامع،کافی، خوانا و … برای مصرف کننده از جمله نحوه مصرف، تاریخ تولید، الزامات بهداشتی و صنعتی، نمایش محصول و …

و اما طراحی بسته بندی کار چه کسی است؟
بهتر است بگویم یک طرح موفق اثر یک تیم حرفه ای می باشد و نه یک شخص، یک تیم متشکل از کارشناس تولید بسته بندی، کارشناس برند سازی، کارشناس فروش و بازرایابی، کارشناس تبلیغات و گرافیست. در بسیاری از بررسی ها و تحلیل های بسته بندی که کارفرما از تاثیر گذاری آن در فروش گلایه داشت(حتی با توجه به اینکه هزینه های زیادی هم بابت آن پرداخت بود)، متاسفانه مشخص شد کار تنها به یک گرافیست حرفه ای سپرده شده است که کار زیبایی را خلق کرده اما متاسفانه اصول بازاریابی و برندینگ در آن رعایت نشده است.
پس برای صرفه جویی در هزینه ها و اثر گذاری بسته بندی خود با یک تیم حرفه ای قرارداد ببندید، مخصوصا اگر محصول شما محصولیست که به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید مطمئن باشید هزینه شما در اینصورت تبدیل به یک سرمایه گذاری مطمئن می شود.

نویسنده : حامد میرزاآقایی – مشاور کارآفرینی، بازاریابی و تبلیغات